tematikák

JRSZ - Magyarország politikai rendszere
 
 
 
JRSZ –A közösségi lét dilemmái
 
 
 
 

 

Elektronikus formában elérhető szakirodalom:

 

Gergely András – Gelsei Gergő - Gergely Vera – Horváth Vera: Nemzeti és etnikai kisebbségek. In: Gelsei Gergő – Gergely Vera - Horváth Vera – Rácz Márton: A láthatatlanság vége. Társadalomismereti szöveggyűjtemény, 2004. 99-120. o.

 

Gyulavári Tamás – Kállai Ernő (szerk.): A jövevényektől az államalkotó tényezőig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest: OBH, 2010. 10-228. o.

Teljes kötet                                                                                      

 

Elektronikus tananyag (jelszó: hallgato)

 

Kristó Gyula: Nem magyar népek a középkori Magyarországon Budapest, 2003. Lucidus Kiadó 23-69. o.

 

 

Kováts András: A magyarországi bevándorláspolitika problémái. In Tér és terep 3. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből / szerk. Kovács Nóra, Osvát Anna, Szarka László, 297-312.

 

Tematika:

 

 

 

 

Elektronikus formában elérhető szakirodalom:

 

Gergely András – Gelsei Gergő - Gergely Vera – Horváth Vera: Nemzeti és etnikai kisebbségek. In: Gelsei Gergő – Gergely Vera - Horváth Vera – Rácz Márton: A láthatatlanság vége. Társadalomismereti szöveggyűjtemény, 2004. 99-120. o.

 

Gyulavári Tamás – Kállai Ernő (szerk.): A jövevényektől az államalkotó tényezőig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest: OBH, 2010. 10-228. oldalak

                      

                       Teljes kötet

                      

                      Elektronikus tananyag (jelszó: hallgato)

 

Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008. 14-59, 74-117, 132-151, 187-199, 204-227, 230-233, 246-277, 296-305, 320-329, 436-445. oldalak

 

 

Tematika: