Kállai Ernő tudományos munkája

 

Olvasható könyvek, tanulmányok

 

 

Doktoranduszok, szakdolgozók és az elkészült munkák az elmúlt évek oktatói munkája során

 

 

A felkészülést segítő tematikák és anyagok az egyetemi hallgatók számára

 

 
 
 

 

ROMA INTEGRÁCIÓS TANULMÁNYOK

Szegedi Tudományegyetem JGYPK

Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet

 

A Roma Integrációs Tanulmányok (RIT) képzés célja olyan szakemberek nevelése, akik az iskola és a munka világában tudatosan kezelik a roma integráció szemléletmódjának elméleti és módszertani értékeit, képesek olyan helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását és átadását segítik. A roma integrációs tanulmányok képzést elvégzők ismerik a szakképzettséghez kapcsolódó szaktudományok és szakmódszertan legújabb eredményeit, fejlődési irányait. Komplex társadalomtudományi szemlélettel rendelkeznek a roma nemzetiség helyzetéről, az integráció jelenkori kihívásairól, a munka világának és az oktatási intézmények szereplői előtt e téren álló feladatokról. Társadalomtudományi, antropológiai, néprajzi, kultúraközvetítői és oktatáspolitikai ismereteket szereznek a magyarországi és európai romák helyzetéről, az integrációjukat segítő programokról és jó gyakorlatokról. Megismerkednek a sajátos pedagógiai ismereteket igénylő személyek nevelésének-oktatásának kérdéseivel. Cél, hogy szakmai munkájuk során hozzá tudjanak járulni a hátrányos helyzetet és diszkriminatív gyakorlatot felszámolni kívánó állami szakpolitikák célkitűzéseinek hatékonyabb megvalósításához, a helyi közösségek roma integrációt érintő ügyeinek intézéséhez.

 

 

A képzés elismertségét és fontosságát jelzi, hogy a Szegedi Tudományegyetem a RIT képzés során felmerülő többletkreditek értékét térítésmentesen biztosítja a hallgatók számára.