Nyomtat        - http://www.kallaierno.hu/
:: Adatok ::

Publikációs lista
2011-12-20 16:20

 

Publikát írások a kutatói és ombudsmani munka során

 

 (Az MTMT adatbázisban frissülő adatok itt elérhetőek)


Önálló kötet magyar nyelven:

Kállai Ernő: Bevezetés a magyarországi romák társadalomtörténetébe. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2015. 112 o.

Kállai Ernő: A cigány kulturális örökség néhány eleme. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2015. 114 o.

Kállai Ernő: Önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok és autonómia. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2015. 136 o.

Kállai Ernő: Ahol már álmai sem lehetnek a gyerekeknek. Egy falusi roma közösség a 21. századi Magyarországon. Budapest: Jezsuita Roma Szakkollégium, 2015. 66. o.

Kállai Ernő: A társadalmi együttélés kérdései. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2014. 76 o.

Kállai Ernő: A nemzetiségi joganyag 2011-es újrakodifikálása. MTA Law Working Papers 53. 2014.1-9. o.

Kállai Ernő: Megszüntetve. A kisebbségi ombudsman összegzése. Budapest: OBH. 2011. 102 o.

Kállai Ernő: Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Budapest: MTA Etnikai-nemzetiségi Kisebbségkutató Intézet - Gondolat Kiadói Kör, 2005. 204 o.

 

Önálló kötet idegen nyelven:

Kállai Ernő: The Situation of the Roma in Hungary on the Threshold of the Third Millenium. Ministry of Foreign Affairs, Hungary, 2001. 32 p.

Kállai Ernő: La Situation Des Tsiganes De Hongrie Au Seuil Du Troisiéme Millénaire. Ministry of Foreign Affairs, Hungary, 2001. 32 p.

Kállai Ernő: Die Lage der Roma in Ungarn zu Beginn des 3. Jahrtausends. Ministerium für auswartige Angelegenheiten, 2001. 32 p.

 

Ombudsmani beszámolók magyar nyelven:

Kállai Ernő: Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2010. Budapest: OBH, 2011. 142 o.

Kállai Ernő: Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009. Budapest: OBH, 2010. 119 o.

Kállai Ernő: Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2008. Budapest: OBH, 2009. 381 o.

Kállai Ernő: Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2007. Budapest: OBH, 2008. 263 o.

 

Ombudsmani beszámolók idegen nyelven:

Kállai Ernő: Report on the activity of the parliamentary commissioner for the rights of national and ethnic minorities 2009. Budapest: OPC, 2010. 119 p.

Kállai Ernő: Report on the activity of the parliamentary commissioner for the rights of national and ethnic minorities 2008. Budapest: OPC, 2008. 128 p.

Kállai Ernő: Report on the activity of the parliamentary commissioner for the rights of national and ethnic minorities 2007. Budapest: OPC, 2008. 123 p.

 

Szerkesztett kötetek magyar nyelven:

Kállai Ernő (szerk.):  Cigányok/romák Magyarországon: új témák és új megközelítések  Belvedere Meridionale 2018/3. szám. 2018. 160.o.

Kállai Ernő (szerk.): Cigányok/romák a „hosszú 20. század” magyar társadalmában. Szöveggyűjtemény. Eger: Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, 2015. 375 o.

Kállai Ernő (szerk.): A cigány/roma kulturális örökség és továbbélése napjainkban. Digitális szemelvények a cigány kultúra tanulmányozásához. Eger: Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, 2014. 154 o.

Kállai Ernő (szerk.): Cigányok/romák a „hosszú 20. század” magyar társadalmában. Társadalomtörténeti források digitális gyűjteménye. Eger: Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, 2014. 375 o.

Kállai Ernő (szerk.): Bevezetés a magyarországi nemzetiségi közösségek társadalomtörténetébe (elektronikus főiskolai jegyzet, ISBN 978-963-9894-89-1) Eger: 2011.

Kállai Ernő (szerk. Gyulavári Tamással): A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest: OBH, 2010. 448 o.

Kállai Ernő (szerk. Kovács Lászlóval): Megismerés és elfogadás. Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2009. 264 o.

Kállai Ernő (szerk. Törzsök Erikával): Átszervezések kora. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002 - 2006. Budapest: EOKIK. 2006. 203 o.

Kállai Ernő (szerk. Törzsök Erikával): Helybenjárás. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2004. Budapest: EOKIK, 2005. 157 o.

Kállai Ernő (szerk. Törzsök Erikával): Látványpolitika és megtorpanás. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2003. Budapest: EOKIK, 2004. 132 o.

Kállai Ernő (szerk.): A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején. Kutatási gyorsjelentés. Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2003. 145 o.

Kállai Ernő (szerk. Törzsök Erikával): A változások, az ígéretek és a várakozások éve. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002. Budapest: EOKIK, 2003. 100 o.

Kállai Ernő (szerk. Törzsök Erikával): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2000. Budapest: EOKIP, 2000. 89 o.

 

Szerkesztett kötetek idegen nyelven:

 Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): The Age of Reorganization. A Roma's Life in Hungary. Report between 2002 and 2006. Budapest: EOKIK 2006, 165 p.

 Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): Stagnation. A Roma's Life in Hungary. Report 2004. Budapest: EOKIK 2005. 163 p.

Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): Illusory politics and standing still. A Roma's Life in Hungary. Report 2003.Budapest: EOKIK, 2004. 218 p.

 Kállai Ernő, Törzsök E. (szerk.): A year of changes, promises and expectations. A Roma's life in Hungary. Report 2002. Budapest: EOKIK, 2003. 113 p.

Kállai Ernő (ed.): The Gypsies/The Roma in Hungarian Society. Budapest: Teleki László Foundation, 2002. 177 p.

 Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): A Roma's Life in Hungary. Report 2000. Budapest: EOKIP, 2000. 99 p.


Tanulmányok, kötetfejezetek magyar nyelven:

Kállai Ernő: A cigányok és a zene. A cigányzene és a zenész cigány fogalmának változása az elmúlt évszázadokban. In: Belvedere Meridionale 2018/3. 120-140. o.

Kállai Ernő: Iskolaigazgatók véleménye Nógrád megyébõl. In: Belvedere Meridionale 2018/3. 141-150. o.

Kállai Ernő: Romák a roma politikáról. In: Belvedere Meridionale 2018/3. 151-155. o.

Kállai Ernő: A roma polgárjogi mozgalom személyes története. In: Belvedere Meridionale 2018/3. 156-159.o.

Kállai Ernő (Papp Z. Attilával és Vizi Balázzsal): Túlélés vagy remény?: Pillanatképek a roma közösségek jelenéből In: Jakab, András; Urbán, László (szerk.) Hegymenet : Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon. Budapest, Magyarország : Osiris Kiadó, 2017. 156-176. o.

Kállai Ernő (Papp Z Attilával és Keresztes- Takács Orsolyával): Az iskolai teljesítmény és a helyi társadalmi viszonyok összefüggései Kunhegyesen. In: REGIO 23:(4) 115-152. o.

Kállai Ernő (Fejős Annával, Keresztes- Takács Orsolyával és Máté Dezsővel): Az iskolai teljesítmény és a helyi társadalmi viszonyok összefüggései Nagykörűben. In: REGIO 23:(4) 153-192. o.

Kállai Ernő: Cigány csoportok Európában és Magyarországon. In: Orsós Anna (szerk.): A romológia alapjai. Pécs: Pécsi Tudományegyetem BTK Romológiai Tanszék, 2015. 19-48. o.

Kállai Ernő: Vannak-e cigányok, és ha nincsenek, akkor kik azok? In: Regio 2014/ 2. 114-146. o.

Kállai Ernő: Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében. In: ROMOLÓGIA 6-7: 2014. 96-102. o.

Kállai Ernő: A nemzetiségi joganyag 2011-es módosításának vélhető okai és hatásai. In: Barátság.  2014/2. szám, XV-XIX. o.

Kállai Ernő: Kormányzati romaprogramok a rendszerváltozás után. In: Antal István, Frányó-Keller Katalin (szerk.): Melyik úton? Budapest: Jezsuita Roma Szakkollégium, 2014. 34-51.o.

Kállai Ernő: A romák társadalmi helyzete a 20. század első felében. A holokauszthoz vezető út. In: Magyarország a tragédia árnyékában. Budapest, 2014. január 27. Holokauszt Emlékközpont, 2014. 1-30. o. (DVD kiadás)

Kállai Ernő: A kisebbségi joganyag és annak változásai az elmúlt negyedszázadban Magyarországon. In: Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs (szerk.): A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony: Kalligram Kiadó, 2013. 108-135. o.

Kállai Ernő: Utolsó üzenet az elsüllyesztett hajó roncsairól: A nemzetiségi jogok és a nemzetiségi közösségek helyzete 2012-ben. In: Társadalmi együttélés - a kisebbségi lét dimenziói. Interdiszciplináris e-folyóirat 2013/1. 1-75. o.

Kállai Ernő: Miért sikertelenek a roma gyerekek az iskolában? A társadalmi integráció oktatási vetületei. In: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (szerk.): Változó életformák - régi és új tanulási környezetek: XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger: Líceum Kiadó, 2013. 429. o.

Kállai Ernő: A nemzetiségi jogok helyzete Magyarországon a jogszabályváltozások tükrében In: Collegium Doctorum, Mikolc, 2012. 

Kállai Ernő: A 2010-es év a kisebbségi ombudsman munkájában In: Sándor Péter-Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2010-ről. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, 2011.

Kállai Ernő (Szajbély Katalinnal): A romaintegráció dilemmái In: Európai Tükör 2011/3. 58 - 70. o.

Kállai Ernő (Varjú Gabriellával): A kisebbségi törvény. In: Kállai Ernő (szerk. Gyulavári Tamással): A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest: OBH, 2010. 178 -205. o.

Kállai Ernő (Bindorffer Györgyivel és Dóczé Nikolettel): A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene In: Kállai Ernő (szerk. Gyulavári Tamással): A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest: OBH, 2010. 49 -144. o.

Kállai Ernő: Előszó. In: Kállai Ernő (szerk. Gyulavári Tamással): A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest: OBH, 2010. 

Kállai Ernő (Magicz Andrással): A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletének lehetséges megoldásai. In: Társadalom és Politika 2010/1. szám

Kállai Ernő: A meg nem valósult kulturális autonómia - Cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon In: Egyenlítő 2010. október. 8 - 15. o.

Kállai Ernő (Kovács Lászlóval): A cigány/roma nemzetiségi képzés a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán In: Képzés és gyakorlat 2010/1. szám. 87 - 91. o.

Kállai Ernő: Cigányok/romák és a magyar társadalom In: Sándor Péter-Vass László(szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2009-ről. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, 2010.

Kállai Ernő: Tehet-e valamit egy cigány kisebbségi önkormányzat a romák esélyegyenlősége érdekében? In: Majtényi Balázs (szerk.): Lejtős pálya. Antidiszkrimináció és esélyegyenlőség. Budapest: L’Harmattan, 2009. 200 - 209. o. 

 Kállai Ernő: Cigányok/romák Magyarországon. Társadalomtörténeti vázlat. In: Kállai Ernő – Kovács László (szerk,): Megismerés és elfogadás. Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2009. 156 - 175. o.

Kállai Ernő: A kisebbségi ombudsman tevékenysége és a roma közösségek In: Rendészeti Szemle 2008/5. 3 - 23. o.

Kállai Ernő: Cigányok/romák Magyarországon In: Romák a történelemtanításban. Budapest: Történelemtanárok Egylete, 2008. 5 - 17. o.

Kállai Ernő: A kisebbségi ombudsman lehetőségei napjainkban. In: Heizerné Hegedűs Éva (szerk.): Az ombudsman intézménye és az emberi jogok védelme Magyarországon. Bp.: Országgyűlési Biztosok Hivatala, 2008. 20 - 28.o.

Kállai Ernő: Cigányok/romák Magyarországon. In: Mazzag Éva – Kárpáti Árpád (szerk.): Kezdeményezés az összetartó társadalomért. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, 2008. 14 - 22. o.

Kállai Ernő: A kisebbségek léthelyzetéről és a jogokról. In: Trócsányi László (szerk.): A mi alkotmányunk. Vélemények és elemzések Magyarország Alkotmányáról. Budapest: Complex, 2006. 430 - 434. o.

Kállai Ernő: Kormányzati romapolitika az elmúlt négy évben. In: Kállai Ernő - Törzsök Erika (szerk.): Átszervezések kora. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002-2006. Budapest: EOKIK, 2006. 187 - 203. o.  

Kállai Ernő: Válogatás a magyarországi romákat érintő legfontosabb eseményekből 2002-2006. In: Kállai Ernő - Törzsök Erika (szerk.): Átszervezések kora. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002-2006. Budapest: EOKIK, 2006. 13 - 56.

Kállai Ernő: Első kísérlet egy konfliktusmodell alkotására a roma - nem roma együttélésben. In: Kovács Nóra - Osvát Anna - Szarka László (szerk.): Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések. Tér és Terep 4. Budapest: Balassi Kiadó, 2005. 150 - 163. o.  

Kállai Ernő: Válogatás a magyarországi romákat érintő 2004-es eseményekből. In: Kállai Ernő - Törzsök Erika (szerk.): Helybenjárás. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2004. Budapest: EOKIK, 2005. 5 - 40. o.

Kállai Ernő: A helyi cigány kisebbségi önkormányzatok működésének néhány tapasztalata Magyarországon. „... én húzom a szekeret, és ők meg tolják, ha kell ..." In: Kállai Ernő - Törzsök Erika (szerk.): Helybenjárás. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2004. Budapest: EOKIK, 2005. 130 - 157. o.

Kállai Ernő: Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. In: Pro Minoritate 2005/nyár. 110 - 140.

Kállai Ernő: Kisebbségi önkormányzatok. In: Deszpot G.- Diósi Á. (szerk.): Fejéről a talpára. Ismeretek a cigányságról a cigányságért. Budapest: Fővárosi Tegyesz/Önkonet Kft, 2004. 114 - 126. o.

Kállai Ernő: Válogatás a magyarországi romákat érintő 2003-as eseményekből, In: Kállai Ernő - Törzsök Erika (szerk.): Látványpolitika és megtorpanás. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2003. Budapest: EOKIK, 2004. 10 - 40. o.

Kállai Ernő: Társadalmi, politikai események In: Kállai Ernő - Törzsök Erika (szerk.): Látványpolitika és megtorpanás. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2003. Budapest: EOKIK, 2004. 126 - 132. o.

Kállai Ernő: Működési tapasztalatok és változási igények a helyi cigány kisebbségi önkormányzatoknál. In: Kovács Nóra, Osvát Anna, Szarka László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004. 227 - 252.

Kállai Ernő: Cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon - kutatási gyorsjelentés, In: Kállai E. (szerk.): A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején. Kutatási gyorsjelentés. Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2003. 27 - 91. o.

Kállai Ernő: Kormányzati törekvések 2002: a választások, a változások, és a várakozások éve. In: Kállai Ernő - Törzsök Erika (szerk.): A változások, az ígéretek és a várakozások éve. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002. Budapest: EOKIK, 2003. 92 - 99. o.

Kállai Ernő: Válogatás a magyarországi romákat érintő 2002-es eseményekből. In: Kállai Ernő - Törzsök Erika (szerk.): A változások, az ígéretek és a várakozások éve. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002. Budapest: EOKIK, 2003. 8 - 28. o.

Kállai Ernő: A cigány és nem cigány népesség alakulása a CKÖ kutatás által vizsgált területen. In: Kovács Nóra, Szarka László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003. 149 - 162. o.

Kállai Ernő: Népszámlálási nemzetiségi adatok - romák, In: Kovács Nóra, Szarka László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003. 293 - 298. o.

Kállai Ernő: A cigányzenészek helye és szerepe a magyar társadalomban és a magyar kultúrában. In: Kovács Nóra, Szarka László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002. 327 - 345. o.

Kállai Ernő: Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Magyarországon. In: Reisz T. - Andor M. (szerk.): A cigányság társadalomismerete. Iskolakultúra, 2002. 90 - 100. o.

Kállai Ernő: Cigányzenészek. In: Kováts András (szerk.): Roma migráció. Budapest: MTA Kisebbségkutató Intézet - Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont, 2002. 72 - 90. o.

Kállai Ernő: Roma vállalkozók. In: Kovalcsik K. (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. Budapest: BTF-IFA-MKM, 2002.

Kállai Ernő: Magaura cigányok. In: Beszélő, 2001. III. folyam, VI. évfolyam (2. szám), 66 - 74. o.

Kállai Ernő: Roma vállalkozók 1998-ban. In: Kemény István (szerk.): Cigányok/romák és a láthatatlan gazdaság. Budapest: AKM - Osiris, 2000. 38 - 80. o.

Kállai Ernő: A cigányság története 1945-től napjainkig. In: Kemény István (szerk.): A magyarországi romák. Budapest: Útmutató Kiadó, 2000. 16 - 24. o.

Kállai Ernő - Szuhay Péter: Kiemelkedő személyiségek. In: Kemény István (szerk.): A magyarországi romák. Budapest: Útmutató Kiadó, 2000. 121-127. o.

Kállai Ernő: Cigányság és cigányságkutatás. In: Böszörményi J.- Józsa M. (szerk.): A romakérdés az integráció csapdájában. Budapest: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Programiroda, 2000. 54 - 58. o.

Kállai Ernő: Cigányzenészek és külföldi lehetőségeik. In: Mozgó Világ, 26. évfolyam (2000/10.) 96 - 101. o.

Kállai Ernő: A cigányság története 1945-től a rendszerváltásig és a rendszerváltás után. In: Kállai E.- Törzsök E. (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2000. Budapest: EOKIP, 2000.11 - 16. o.

Kállai Ernő: Zene. In: Kállai E.- Törzsök E. (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2000. Budapest: EOKIP, 2000. 64 - 67. o.

Kállai Ernő: Kormányzati, politikai törekvések. In: Kállai E.- Törzsök E. (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2000. Budapest: EOKIP, 2000. 71 - 81. o  

Kállai Ernő: Egy cigány kisebbségi önkormányzat működése. In: Csefkó F.- Pálné Kovács I. (szerk.): Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon, 1994-1998. Budapest: Osiris-MTA Kisebbségkutató Műhely-MTA Regionális Kutatások Központja, 1999. 300 - 307. o.

Kállai Ernő: Romák a médiában - mintegy bevezetésként. In: Regio, 10. évfolyam (1999/1.) 218 – 220. o.  

Kállai Ernő: Az abonyi cigány kisebbségi önkormányzat működése. In: Regio, 9. évfolyam (1998/4.) 99 – 110. o.

Kállai Ernő: A cigányság és a jogvédelem. In: Kisebbségkutatás, 7. évfolyam (1998/3. szám) 383-384. o.


Tanulmányok, kötetfejezetek idegen nyelven:

Kállai Ernő: The government's Roma policy int he past four years. In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): The Age of Reorganization. A Roma's Life in Hungary. Report between 2002 and 2006. Budapest: EOKIK, 2006. 148 - 165. p.

Kállai Ernő: A chronological digest of events affecting the Roma of Hungary in 2002 - 2006. In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): The Age of Reorganization. A Roma's Life in Hungary. Report between 2002 and 2006. Budapest: EOKIK, 2006. 13 - 58. p.

Kállai Ernő: Legislation and Government Programs Relating to the Roma Population in Hungary since the Political Changes of 1989-90. In: Kemény István (ed): Roma of Hungary. New York: Columbia University Press, 2005. 288 - 334. p.

Kállai Ernő: Magaura Roma. Roma Enterpreneurs in 1998. In: Kemény István (ed): Roma of Hungary. New York: Columbia University Press, 2005.247 - 272. p.

Kállai Ernő: Some Experience about the Operation of Local Roma Self-governments in Hungary. „... I pull the cart and they push it, if necessary ..." In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): Stagnation. A Roma's life in Hungary. Report 2004. Budapest: EOKIK, 2005. 137 -163. p.

Kállai Ernő: A chronological digest of events affecting the Roma of Hungary in 2004 In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): Stagnation. A Roma's life in Hungary. Report 2004. Budapest: EOKIK, 2005. 9 - 45. p.

Kállai Ernő: A chronological digest of events affecting the Roma of Hungary in 2003. In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): Illusory politics and standing still. A Roma's life in Hungary. Report 2003. Budapest: EOKIK, 2004. 11 - 43. p.

Kállai Ernő: Events in Goverment, Politics and Society. In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): Illusory politics and standing still. A Roma's life in Hungary. Report 2003. Budapest: EOKIK, 2004. 138 - 144. p.

Kállai Ernő: A chronological digest of events affecting the Roma of Hungary in 2002. In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds):  A year fo changes, promises and expectations. A Roma's life in Hungary. Report 2002. Budapest: EOKIK, 2003.9 - 32. p.

Kállai Ernő: Government initiatives in 2002: a year of elections, changes and expectations. In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds):  A year fo changes, promises and expectations. A Roma's life in Hungary. Report 2002. Budapest: EOKIK, 2003.106 - 113. p.

Kállai Ernő: The Hungarian Roma Population During the Last-Half Century. In: Kállai Ernő (ed.): The Gypsies/The Roma in Hungarian Society. Budapest: Teleki László Foundation, 2002. 35 - 50. p.

Kállai Ernő: Gypsy Musicians. In: Kováts A. (ed.): Roma Migration. Budapest: MTA Kisebbségkutató Intézet - Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont, 2002. 75 - 96. p.

Kállai Ernő: History of the Gypsies of Hungary. In: Ambrus D. - Harkányi L. (eds.): Europe in – Sight. Pillar Foundation, 2002. 193 - 198. p.

Kállai Ernő: Music. In: Ambrus D. - Harkányi L. (eds.): Europe in – Sight. Pillar Foundation, 2002. 233 - 236. p.

Kállai Ernő: The Roma and research on the Roma. In: Böszörményi J. - Józsa M. (eds.): Caught in the Trap of Integration. Bureau for European Comparative Minority Research, 2000. 54 - 58. p.

Kállai Ernő: History of the Gypsies from 1945 to the 1989 change in régime, In: Kállai E. -  Törzsök E. (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report 2000. Budapest: EOKIP, 2000. 13 - 20. p.

Kállai Ernő: Legislative and policy initiatives. In: Kállai E. -  Törzsök E. (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report 2000. Budapest: EOKIP, 2000. 79 - 86. p.

Kállai Ernő: Music. In: Kállai E. -  Törzsök E. (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report 2000. Budapest: EOKIP, 2000. 72-75. p.

A honlap üzemeltetője: Kállai Ernő E-mail: level@kallaierno.hu

copyright©