Nyomtat        - http://www.kallaierno.hu/
:: Kállai Ernő tudományos munkája ::

Roma Integrációs Tanulmányok
2019-01-14 11:18

 

ROMA INTEGRÁCIÓS TANULMÁNYOK

Szegedi Tudományegyetem JGYPK

Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet

 

A Roma Integrációs Tanulmányok (RIT) képzés célja olyan szakemberek nevelése, akik az iskola és a munka világában tudatosan kezelik a roma integráció szemléletmódjának elméleti és módszertani értékeit, képesek olyan helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását és átadását segítik. A roma integrációs tanulmányok képzést elvégzők ismerik a szakképzettséghez kapcsolódó szaktudományok és szakmódszertan legújabb eredményeit, fejlődési irányait. Komplex társadalomtudományi szemlélettel rendelkeznek a roma nemzetiség helyzetéről, az integráció jelenkori kihívásairól, a munka világának és az oktatási intézmények szereplői előtt e téren álló feladatokról. Társadalomtudományi, antropológiai, néprajzi, kultúraközvetítői és oktatáspolitikai ismereteket szereznek a magyarországi és európai romák helyzetéről, az integrációjukat segítő programokról és jó gyakorlatokról. Megismerkednek a sajátos pedagógiai ismereteket igénylő személyek nevelésének-oktatásának kérdéseivel. Cél, hogy szakmai munkájuk során hozzá tudjanak járulni a hátrányos helyzetet és diszkriminatív gyakorlatot felszámolni kívánó állami szakpolitikák célkitűzéseinek hatékonyabb megvalósításához, a helyi közösségek roma integrációt érintő ügyeinek intézéséhez.

 

 

A képzés elismertségét és fontosságát jelzi, hogy a Szegedi Tudományegyetem a RIT képzés során felmerülő többletkreditek értékét térítésmentesen biztosítja a hallgatók számára.

 


RIT tantárgyi háló

(A tantárgy nevére kattintva elérhető a részletes tantárgyi tematika és sok esetben az elektronikus tananyag is.)


Tantárgy neve

Óra/Vizsga

Kredit

Javasolt félév

Alapozó tárgyak

 

 

 

Bevezetés a romológiába és a társadalmi kisebbségek vizsgálatába

2ea, koll

4

1.

Hagyományok és modernitás: a roma közösségek társadalomtörténeti metszetben

2ea, koll

3

2.

Kisebbségpolitika és kisebbségszociológia alapozás

2ea, koll

3

1.

Csoportközi viszonyok: szociálpszichológiai kérdések a roma közösségek vonatkozásában

2gy,gyj

3

1.

Szakterületi tárgyak

 

 

 

A roma közösségek szociológiai megközelítése: foglalkoztatás és egészségügy

2ea, koll

3

2.

Az oktatás kérdése a roma gyerekek társadalmi integrációjában: szegregáció és integráció

2ea, koll

3

3.

A roma közösségek kulturális múltja és jelene: zene, irodalom, képzőművészet

2ea, koll

3

2.

Emberi jogok, diszkrimináció és esélyegyenlőség, jogvédelem

2ea, koll

3

3.

Kisebbségi közösségek tudományos megismerése – kutatásmódszertan

2gy, gyj

3

3.

Roma identitások, identitáspolitikák és a médiareprezentáció

2gy, gyj

3

3.

Az egyházak szerepe és lehetőségei a roma közösségek társadalmi mobilizációjában

2ea, koll

3

4.

Intenzív kompetenciafejlesztés

 

 

 

Személyes és állampolgári kompetenciafejlesztő tréning

2gy, gyj

4

1.

Az Interetnikus mediáció elmélete és gyakorlata

2gy ,gyj

3

2.

Terepgyakorlat – Közösségi munka és integrációs modellek megismerése

(Külső gyak.)

2gy, gyj

5

4.

Zárószigorlat

 

4

 

Összesen

8 kollokvium

6 gyakorlati jegy

1 zárószigorlat

50 kredit

 

 

A képzés szakmai vezetője: Dr. Kállai Ernő

Oktatók:

Héderné Dr. Berta Edina,

Dr. Jancsák Csaba,

Dr. Kállai Ernő,

Kiss Mária Rita,

Dr. Krémer András,

Mészáros Ferenc,

Dr.Szűcs Norbert,

Dr. Vida Anikó.

A honlap üzemeltetője: Kállai Ernő E-mail: level@kallaierno.hu

copyright©