Nyomtat        - http://www.kallaierno.hu/
:: Adatok ::

CV
2015-08-07 16:29

 

Szakmai önéletrajz

 

Tanulmányok, tudományos fokozatok

2017              Habilitáció - ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológiai Doktori Iskola

2008                PhD. – Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

1997–2002      Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar – jogász

1994 –1998     Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – középiskolai
                     történelem szakos tanár

1990–1994      Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola történelem – ének szakos tanár

1994–1995      Újságíró Iskola – okleveles újságíró

1995                Magyar Rádió – okleveles hírszerkesztő, rádiós újságíró

 

 

Munkakörök

2016 -              főiskolai tanár, Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Alkalmazott Társadalomismereti
                        és Kisebbségpolitikai Intézet

2015 –              tudományos munkatárs, MTA TK, Kisebbségkutató Intézet,
                       

2012 –             vendégoktató, ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológia Doktori Iskola és
                       Kisebbségszociológia Tanszék

 

 

2012 – 2017    vendégoktató, Jezsuita Roma Szakkollégium

2015 - 2016     osztályvezető, MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Romakutatások Osztálya

2014 –2016      vendégoktató, Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék

2014 – 2016     főiskolai tanár, Eszterházy Károly Főiskola, TKTK, Neveléstudományi Intézet

2013 – 2015    tudományos munkatárs, MTA TK, Kisebbségkutató Intézet,
                       Kisebbségszociológiai és Antropológiai Osztály

2013 –2014     vendégoktató, Miskolci Görög Katolikus Cigány Szakkollégium

2012–2015      Egri Roma Szakkollégium szakmai vezetője

2012– 2013     az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak
                        védelmét ellátó helyettese

2007– 2011     a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa

2010 –2014     tanszékvezető főiskolai tanár, Eszterházy Károly Főiskola, TKTK,
                         Kisebbségtudományi Tanszék

2009 –2010     vendégoktató, Debreceni Egyetem, AJK, Alkotmányjogi Tanszék

2009 – 2010    főiskolai tanár, Apor Vilmos Katolikus Főiskola

2008 – 2012     állandó vendégoktató, „Esélyegyenlőség és kisebbségvédelmi igazgatás"
                         képzés szakmai mentora, Budapesti Corvinus Egyetem

2002–2009      intézetvezető főiskolai docens, Apor Vilmos Katolikus Főiskola Romológia és
                        Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet

2003 – 2007    Romológiai  kutatócsoport  vezetője,  MTA  Etnikai-nemzeti
                         Kisebbségkutató Intézet

2001–2003      tudományos munkatárs, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet

1998– 2001     tudományos munkatárs, Akadémiai Kisebbségkutató Műhely

1999– 2002     egyetemi oktató, Miskolci Egyetem Szociológia Tanszék

1996–1998      Roma Polgárjogi Alapítvány munkatársa

1988–1997      tanár különböző oktatási intézményekben

 

Ösztöndíjak

2011–2014      Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2011               International Visitor Leadership Program

2000–2002      Civic Education Project

1997–1999      Soros Alapítvány

1998–2002      European Roma Rights Center

1997–1999      RPA Láthatatlan Kollégium

 

 

Közéleti - szakmai tevékenység

2013 –             a „Regio” szerkesztőbizottságának tagja

2013 –             a „Kulturális Szemle” szerkesztőbizottságának tagja

2013 – 2017     a Romaversitas Alapítvány kuratóriumának tagja

2012 –             „Társadalmi Együttélés. A kisebbségi lét dimenziói” című e-folyóirat alapító
                           főszerkesztője

2011 – 2014    Pro Futuro jog-és államtudományi folyóirat tudományos tanácsadó testületének
                          tagja

2007                Egyenlő Bánásmód Hatóság Szakmai Tanácsadó Testület tagja

2002–2005      Autonómia Alapítvány kuratóriumának tagja

1998–2004      Gandhi Közalapítvány kuratóriumának tagja

 

 

Szakmai szervezeti tagság

-       Magyar Szociológiai Társaság elnökségének tagja

-       European Academic Network on Romani Studies tagja

-       MTA Miskolci Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottság
         Kisebbségtudományi Munkabizottságának elnöke

-       Magyar Tudomány Akadémia Köztestületének tagja

-       Magyar Jogász Egylet, tag

-       Magyar Politikatudományi Társaság, tag

-       Magyar Néprajzi Társaság, tag

 

 

Elismerések

2015    „Jezsuita Roma Szakkollégiumért” Díj

2013    „Múltunk közös lesz a jövőben is” Díj

2013    Justitia Regnorum Fundamentum Díj

2009    A „Szebb Jövőéért” Díj

2006    Kisebbségekért Díj

2005    kiemelkedő kutatási tevékenységért az Országos Cigány Önkormányzat kitüntetése

 

 

Jelentősebb, empirikus adatfelvétellel zajló kutatások az elmúlt években

-     Romák Nógrád megyében

-     Lokális elszigeteltségben - helyi integrációs programok Magyarországon

-      A nemzetiségi oktatás Magyarországon

-       A kisebbségi közösségek kulturális jogainak érvényesülése

-       Az etnikai adatok kezelésének új paradigmája

-       Roma vállalkozók Magyarországon

-       A cigányzenészek múltja és jelene

-       A magyarországi romák társadalomtörténete a 20. században

-       A romák esélyegyenlősége Magyarországon. Az önkormányzatiság, a pozitív diszkrimináció, és az oktatás
        szerepe a romák helyzetének javításában - elméleti és gyakorlati modellek

-       A helyi cigány kisebbségi önkormányzatok elméleti modelljei és magyarországi gyakorlata

-       A kisebbségek kulturális autonómiája

A honlap üzemeltetője: Kállai Ernő E-mail: level@kallaierno.hu

copyright©