Nyomtat        - http://www.kallaierno.hu/
:: Kállai Ernő tudományos munkája ::

Doktoranduszok, szakdolgozók
2013-02-10 19:41

 

Doktoranduszok, szakdolgozók és az elkészült munkák az elmúlt évek oktatói munkája során

 

Doktoranduszok

Fokozatot szerzett:    

-       Ponyi László (EKF Neveléstudományi Doktori Iskola, 2017.)

                 ("Közművelődés és a romák:Roma közösségi házak vizsgálata az Észak-magyarországi régióban")

Doktorjelölt:

-       Máté Dezső (ELTE Szociológia Doktori Iskola)

-       Antal István (ELTE Szociológia Doktori Iskola)

Doktorandusz:

-       Illés Barbara

 

Szakdolgozók

 

Dávid Alexandra: Cigánygyerekekkel kapcsolatos beállítódások a pedagógusok körében (ELTE TÓK, 2017.)

 

Oláh Zsolt: Telepfelszámolási programok (ELTE BTK, 2017.)

 

Molnár Luca: Cigánypasztoráció katolikus egyházpolitikai szemmel (ELTE TATK, 2015.)

 

Szabó Kitti: „Kettős mérce-kettős kereszt”. A sikerkoncepció a sikeres roma nők identitásában (ELTE TATK, 2015.)

 

Ujj Anna: Differenciák és metszéspontok a roma illetve nem roma származású gyermekek iskolai szocializációjában, valamint tanulási motivációjában az egri járás településein (EKF, 2015.)

 

Drahos Andrea: A sikeres roma életutak a szakképzésben (EKF, 2015.)

 

Schmetz Tibor: Tanulj fiam! Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek Magyarországon 1990-2010 között (EKF, 2013.)

 

Váradi Tímea: Az Igric község Cigány Kisebbségi Önkormányzat önfoglalkoztató programjának hatásai a cigány családon belül zajló gyermekek iskoláztatási és nevelési problémáira (EKF, 2013.)

 

Léhi Zsolt Zoltánné: Cigány szülők és gyermekeik iskolai aspirációja (EKF, 2013.)

 

Bakos Nóra: Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János tehetséggondozó Programja  (EKF, 2013.)

 

Hák Barbara: Roma integráció egy tehetséggondozó program tükrében (EKF, 2013.)

 

Váradi Katalin: Az Ózdi Hétes telepen élő roma szegregátum bemutatása (EKF, 2013.)

 

 

 

Bödök Rita - Oktatási problémák okai a roma gyermekek szocializációja során. (BCE, Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi igazgatási szak, 2011.)

 

Hajnáczky Tamás - A "szociális követelményeknek nem megfelelő telepek" felszámolásának története, Borsod-Ababúj-Zemplén megye tükrében. (BCE, Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi igazgatási szak, 2011.)

 

Zsandár Katalin - A romák és a gyerekek agresszivitása, mint mindennapi jelenség a családok körében (BCE, Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi igazgatási szak, 2011.)

 

dr. Móricz-Nagy Diána: A szociális biztonsághoz való jog megsértésének esetei a kisebbségi ombudsman gyakorlatában (BCE, Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi igazgatási szak, 2010.)

 

dr. Török Tamás: Az Európai Unió roma integrációs stratégiái, különös tekintettel a finanszírozási és pályázati rendszerekre. (BCE, Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi igazgatási szak, 2010.)

 

Földi Viktória: Néprajzi hagyományok a romák körében.  Hagyományápolás Újpesten.  (AVKF, 2010.)

 

Kovács Veronika: Diszkrimináció a romák ellen ma Magyarországon (AVKF, 2010.)

 

Kövér Edina: Az iskola szerepe roma gyerekek integrálásában (AVKF, 2010.)

 

Medved Ildikó: Iskolai szegregáció Magyarországon  (AVKF, 2010.)

 

Oláh Dénesné:  Egy adott cigányközösség empirikus kutatása . A cigányság és az iskola (AVKF, 2010.)

 

Dócsné Varga Tünde: Gyermekotthonban nevelkedett roma gyermekek társadalomba történő integrációja (AVKF, 2009.)

 

Hámori-Molnár Katinka: Diszkriminációs jelenségek a romák vonatkozásában (AVKF, 2009.)    

    

Gloncz Péter: A cigány/roma népesség társadalomtörténetének egy korszaka. I-II. Világháború  (AVKF, 2009.)

 

Gróh Szilvia:  A gyulai német kisebbségi közösségek (AVKF, 2009.)

 

Oláh József: Az integrált és a szegregált általános iskolák összehasonlítása az etnicitás aspektusában (AVKF, 2008.)

 

Kanyó Kinga: Kisebbségeket érintő diszkriminációs jelenségek a különböző országokban. Diszkrimináció Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban és Magyarországon (AVKF, 2008.)

 

Saller- Molnár Katalin: Roma kultúra és hagyományok. A hagyományok továbbélése napjainkban (AVKF, 2008.)

 

Kisné Oláh Anita: Miből lesz a cserebogár? Romológiai és Esélyegyenlőségi tanterv – Romesély tan (AVKF, 2008.)

 

Juhász Nóra: Népi hagyományok a romák körében (AVKF, 2008.)

 

Vavrek Katalin: A Dzsumbuj Help által működtetett óvoda hatása a Dzsumbuj telep gyerekekre (AVKF, 2008.)

 

Tarján Veronika: Az autentikus kultúra megőrzésének jelentősége a Baross Gábor Általános Iskola cigány közösségében (AVKF, 2007.)

 

Kerekesné Horváth Irén: A cigányság hagyományai és ezek összefüggései a gyerekek beilleszkedési problémáival (AVKF, 2007.)

 

Homolya Mónika: Egy cigány közösség élete (AVKF, 2007.)

 

Kovács Péter : A zene hatása a kisiskolás romagyerekekre (AVKF, 2007.)

 

Kuszenda Szilvia: A cigány/roma népesség helyzete a rendszerváltozás után (AVKF, 2007.)

 

Lovász Eszter: Csobánkai cigány gyerekek (AVKF, 2007.)

 

Pap Éva: A romák integrációjának lehetséges eleme: az oktatás (AVKF, 2007.)

 

Csermák Rita:  A cigányzenészek szakmai neveltetése a családban és az iskolarendszerben (AVKF, 2006.)

 

Gach Éva: A 19. és 20. századi cigány mesterségek  (AVKF, 2006.)

 

Járfás Ibolya: Cigány/roma gyerekek beilleszkedése az általános iskolába (AVKF, 2006.)

 

Keller Katalin: A roma/cigány gyermekeket nevelő óvodák  (AVKF, 2006.)

 

Radácsi Barbara: "Ha akarod neked is sikerülhet!" avagy pozitív példák az ózdi romák köréből (AVKF, 2006.)   

 

Szabó Judit: Egy cigány közösség és művészei (AVKF, 2006.)

 

Szivel Vanda Zsanett: A Magyarországon élő cigányok/romák szokásrendszere a múltban és napjainkban (AVKF, 2006.)  

 

Tóth Erzsébet: Egy roma közösség helyzete a rendszerváltás után  (AVKF, 2006.)

 

Tóth Zoltán: A cigányság helyzete a Kádár rendszerben  (AVKF, 2006.)

 

Utassy László:  A felvilágosult abszolutizmus cigánypolitikája Magyarországon (AVKF, 2006.)  

 

Balázs Réka: Az arlói cigányok és az óvoda. (AVKF, 2006.) 

 

Martocian Tünde: Szociálpolitika és a cigányság. Diszkrimináció a roma kisebbség ellen (AVKF, 2004.)

 

Nagy Brigitta: A pécsi Gandhi Gimnázium. (ME, 2001.)

 

Csonka József: Cigányság a jelenkori karizmatikus áramlatban. Ébredéstörténet (Szabadkeresztény gyülekezet, Izrael Szentjének Szentlélek Gyülekezete, Evangéliumi Pünkösdi Közösség. (Pünkösdi Teológiai Főiskola, 1999.)

 

 

A honlap üzemeltetője: Kállai Ernő E-mail: level@kallaierno.hu

copyright©