Roma integrációs tanulmányok záróvizsga tételsor

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

Roma integrációs tanulmányok záróvizsga tételsor

 

 

1. Az állami közpolitikák és a kisebbségek. A közpolitika (policy) szinonimái és fogalomköre.

Kulcsszavak: Kisebbségpolitika, szociálpolitika, oktatáspolitika, kultúrpolitika, médiapolitika, foglalkoztatás, társadalmi integráció, sportpolitika stb.

 

2. A kormányzati roma politika alakulása Magyarországon 1920 és 1989 között

Kulcsszavak: foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika, oktatáspolitika, közbiztonság. 

 

3. A sztereotípia fogalma, kialakulása és fennmaradása és többszintű funkciói

Kulcsszavak: kognitív reprezentáció; társas normák; funkciók: egyéni szint: személypercepció folyamata; csoportszint: társas identitás; társadalmi szint: társadalmi egyenlőtlenségek fenntartása.

 

4. Kik azok a cigányok és milyen társadalmi adatokkal tudjuk jellemezni őket?

Kulcsszavak: a többség minősítése, öndefiníció, több közösség elnevezése, romungrók, oláhcigányok, beások, népességszám és területi elhelyezkedés, mortalitási adatok, nyelvhasználati adatok, kirekesztés, diszkrimináció, szegregáció, oktatási problémák, kormányzati intézkedések, kisebbségi önkormányzatok, a legjelentősebb országos romakutatások: 1893, 1971, 1993, 2003.

 

5. Az emberi és kisebbségi jogok kialakulása és rendszere Magyarországon

Kulcsszavak: az emberi jogok három generációja, a kisebbségi jogok három generációja, a kisebbségvédelem legfontosabb nemzetközi intézményei, a magyar kisebbségvédelmi rendszer kialakulása, az 1993-as és 2011-es kisebbségi törvény, a diszkrimináció típusai és felismerésének lehetőségei, érdekesebb esetek bemutatása.

 

6. Ismertesse a magyarországi cigányság életkörülményeiben bekövetkezett változásokat a rendszerváltástól napjainkig

Kulcsszavak: demográfiai szerkezet és korstruktúra, termékenység és halandóság, területi elhelyezkedés, lakó- és lakáskörnyezet, szegregáció, egészségi állapot, iskolázottság, anyagi és szociális helyzet, foglalkoztatás, társadalmi és munkaerő-piaci kirekesztődés,.

 

 7. Jellemezze a hátrányos helyzetű cigány tanulók jelentős részét érintő iskolai szegregációt (típusai, következményei) és annak felszámolási lehetőségeit!

Kulcsszavak: iskolán belüli elkülönítés, iskolarendszeren belüli elkülönítés, deszegregáció, hátránykompenzáló programok

 

8. Mutassa be a mai roma értelmiség tagoltságát!

Kulcsszavak: A cigány értelmiség története, kiemelkedő képviselői a rendszerváltásig. A mai roma közélet. Értelmiségi csoportok, szervezetek, törekvéseik, gyakorlati kezdeményezéseik. Civil szervezetek, jogvédelmi szervezetek, politikai szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, kulturális szervezetek. Roma művészek, autentikus, populáris.

 

 

9. Hogyan ábrázolja a többségi média a romákat?

Kulcsszavak: a médiakép domináló témái, homogén csoportként mutatja be, szegénység etnicizálása, érdemes és érdemtelen szegények megkülönböztetése, a bűnözés etnicizálása, passzív segélyre váró csoport, a roma kultúrára és kulturális különbségekre való hivatkozás, a társadalmi sztereotípiák visszaigazolása, megerősítése, roma portrék.

 

 

10. Ismertesse a katolikus egyház társadalmi tanításának alapelveit és mutasson be egy romákkal kapcsolatos példát ezek valamelyikének érvényesülésére az egyház társadalmi szerepvállalása kapcsán!

Kulcsszavak: perszonalitás elve, közjó elve, szolidaritás elve, szubszidiaritás elve, enciklika, társadalom, erkölcsi cselekvés, társadalmi cselekvés, egyén, közösség, állam, igazságosság, társadalmi felelősségvállalás, emberi méltóság, emberi jogok, társadalmi szerepvállalás.

 

 


Vissza