Terepgyakorlat – Közösségi munka és integrációs modellek megismerése (Külső gyak.)

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

A tantárgy célja:

A kurzus elméleti alapozását Az oktatás kérdése a roma gyerekek társadalmi integrációjában: szegregáció és integráció című óra adja. A kurzus célja, hogy a hallgatók empirikus tapasztalatokat szerezzenek a hátrányos társadalmi helyzetből, a szegénységből, az előítéletekkel övezett kisebbségi létből fakadó nehézségek és az iskolai kudarcok közötti összefüggésekről, valamint ezek kezelési lehetőségeiről. A hallgatói munkák kiemelt fókusza az oktatási szegregáció-integráció kérdésköre, a hátránykompenzáló programok hatékonysága, illetve a roma identitás kérdésköre.

 A kurzus felépítése:

 • A kurzus kereteinek áttekintése, módszertani alapvetések
 • Egyénileg vagy kiscsoportban végzett empirikus kutatás (kiemelt feladatok: kérdésfelvetés, szakirodalmi áttekintés, kutatási terv, releváns személy/szervezet/program vizsgálata), mely házi dolgozat leadásával zárul
 • Projektterv kialakítása, gyakorlati feladatok megbeszélése
 • Projektterv, gyakorlati munka megvalósítása (pl. kampány, közösségi munka, további kutatás), szükség szerint oktatói támogatással

Összegzés, tapasztalatok megvitatása (gyakorlati feladattól függően prezentáció és/vagy a házi dolgozat kibővítése)

 

Kötelező irodalom:

 1. 1.       Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged, 2018. ISBN 978-615-00-1156-1
 2. 2.       Fejes József Balázs, Kelemen Valéria és Szűcs Norbert: Szülők mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelőzése érdekében. Szeged: SZTE JGYPK, 2013. ISBN 978-963-9927-77-3
 3. 3.       Fejes József Balázs, Kelemen Valéria és Szűcs Norbert: A Motiváció Hallgatói Mentorprogram modellje. Útmutató felsőoktatási hallgatók részvételével szervezett hátránykompenzáló programok megvalósításához. SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet, Szeged, 2014. ISBN 978-963-306-303-3
 4. 4.       Fejes József Balázs, Lencse Máté, Szűcs Norbert (szerk.): Mire jó a tanoda? A TanodaPlatform keretében összegyűjtött innovációk, kutatások, történetek. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged, 2016. ISBN 978-963-12-5164-7
 5. 5.       Székelyi Mária, Örkény Antal, Csepeli György és Barna Ildikó: A siker fénytörései. Sík Kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963 9270 17 2

 

Ajánlott irodalom:

 1. 1.       Gomes, Rui (szerk.): Te is más vagy, te sem vagy más. Képzők könyve. Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatósága, Budapest, 2006. ISBN 978-963-86967-6-2
 2. 2.       Kajner Péter (szerk.): Rajtunk múlik! Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket a lakóhelyünkön? Közösségi Kapcsolat Alapítvány, Budapest, 2010. ISBN 963-218-911-6
 3. 3.      L. Ritók Nóra: Projektpedagógia a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest, 2008. ISBN 9789639795211
 4. 4.       Takács Viktória (szerk.): Gondolkodjunk 3D-ben! A közösségi vita módszertana. Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Budapest, 2014. ISBN 978-963-88966-2-9
 5. 5.       Takács Viktória (szerk.): Alternatív leckék. Innovatív pedagógiai eszközök a hátrányos helyzetű gyerekek fejlődéséért. Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Budapest, 2016. ISBN 978-963-88966-3-6

 

Az interjúkészítést támogató módszertani irodalom:

 1. 1.       Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 1996. ISBN 963 506 10 5
 2. 2.       Kvale, Steinar: Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Jószöveg Kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963 7052 08 9
 3. 3.       Héra Gábor – Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963 389 788 2
 4. 4.       Seidman, Irving: Az interjú, mint kvalitatív kutatási módszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002. ISBN 963 16 2756 5

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szűcs Norbert főiskolai docens

 


Vissza