Az Interetnikus mediáció elmélete és gyakorlata

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse a konfliktusok típusaival, jellemzőivel és az alternatív konfliktus megoldási módszerekkel és az ADR hazai és nemzetközi intézményrendszerével. A hallgatók a félév végére képesek lesznek a konfliktusok elemzésére és felismerik, hogy mely esetekben használhatók az alternatív módszerek. Az órák elméleti és gyakorlati elemeket is tartalmaznak

A félév oktatási formája gyakorlatorientált, tömbösített formában megtartott tréning. A félév során a hallgatók gyakorlatban is megismerhetik az alternatív (elsősorban mediáció és tárgyalás, egyéni és közösségi) konfliktuskezelési módszereket. A félév végére rendelkezhetnek olyan eszközökkel, készségekkel, amelyeket később a mindennapi munkájukban is alkalmazni tudnak.

Témakörök:

Konfliktuselméletek- konfliktusok elemzése. Egyéni- csoport- és szervezeti konfliktusok. A konfliktusok kiváltó okok szerinti csoportosítása. Magatartásformák konfliktusokban. Érdekérvényesítő szituációk és konfliktusok.  A hallgatók interjúkat készítenek.

ADR módszerek- a módszerek ismertetése. ADR hazai és nemzetközi intézményrendszere.

Tárgyalási stratégiák, gyakorlatok. Mediáció- eszközök, szakaszok, szerepjátékok. Resztoratív módszerek.

Közösségi és kisebbségi, interetnikus konfliktuskezelés. Oktatási-, települési- konfliktusok. Jogviták, polgárjogi és bírósági közvetítés. Büntető ügyekben alkalmazott, vagy más normaszegéssel kapcsolatos konfliktusok.

Az órán alkalmazott módszerek következtében a max. létszám: 25 fő

 

Irodalom:

Krémer András: A mediáció alapkérdései In: Mediáció – Közvetítői eljárások HVG-ORAC. 2012.

Ladányi János, Csanádi Gábor, Gerő Zsuzsa, Liskó Ilona, Szelényi Iván, Virág Tünde: Szociális és etnikai konfliktusok BCE-Új Mandátum Bp. 2011. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_05_Ladanyi_Sandor_Szocialis_es_etnikai_konfliktusok/0010_2A_05_Ladanyi_Sandor_Szocialis_es_etnikai_konfliktusok.pdf

Roger Fisher-William Ury-Bruse Patton: A sikeres tárgyalás alapjai Bagolyvár 1997.

Lovas Zsuzsa- Herczog Mária: Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés, Múzsák 1999.

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Krémer András, főiskolai tanár (PhD)

 

 


Vissza