Az egyházak szerepe és lehetőségei a roma közösségek társadalmi mobilizációjában

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

A kurzus célja, hogy áttekintést adjon a történelmi egyházak társadalmi szerepvállalásaival kapcsolatban, bemutassa a kereszténység hagyományos szociális, egészségügyi, oktatási, gazdasági, kulturális gyakorlatát. Bemutassa, hogy a változó társadalmi folyamatok és az ezekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekre adott válaszok koronként más-más képet mutatnak, melyeket a társadalmi tanításnak követnie kell. A tantárgy célja, hogy ráirányítsa a figyelmet arra, hogy ebben a keresztény egyházak dogmatikai és morális alapvetéseivel összhangban álló tanításban milyen módon jelenik meg az emberi méltóság, a közjó, a szolidaritás és a szubszidiaritás elve. A tárgy bemutatja továbbá miként jelennek meg ezek az elvek a hátrányos helyzetű csoportok esetében, különös tekintettel a magyarországi cigányokkal kapcsolatos társadalmi programokra.

 

Témakörök:

Értékek és (alapelvek) szociáletikai alapok. Ember és társadalom. Állam és egyház a XXI. századi demokráciákban. A kereszténység társadalomszemlélete. A társadalmi tanítás alapelvei. A szolidaritás elve. Rerum Novarum. Szociális enciklikák és hatásaik. Cigány pasztoráció. Szerzetesrendek tevékenysége. Karitatív egyházi intézmények, egyházak által működtetett roma programok. (Keresztény roma szakkollégiumok, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működése stb.)

 

Kompetenciák:

Legyen képes a hallgató megkülönböztetni a társadalmi problémákat és azok összefüggéseit. Képes legyen állásfoglalásra e problémákkal kapcsolatban. Ismerje fel a közjót és tudja képviselni. Lássa át a társadalom és az egyházak kapcsolatának fontosságát, lehetőségeit/lássa át az egyházak szerepét a civil társadalom működésében és az együttműködés lehetséges perspektíváit.

 

 

Kötelező irodalom:

Joseph Höffner: Keresztény társadalmi tanítás, Szent István Társulat, 2002

Arno Anzenbacher: Keresztény társadalometika, Szent István Társulat, Budapest, 2001.

Beran Ferenc - Lenhardt Vilmos: Az ember útja. Az Egyház társadalmi tanítása, Szent István Társulat, 2012

Ajánlott irodalom:

Igazságosabb és testvériesebb világot - A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a magyar társadalomról, MKPK, Budapest, 1996

XIII. Leó - Rerum novarum (1891.)

XXIII. János - Pacem in terris (1963.)

XVI. Benedek - Deus caritas est (2005.)

Ferenc pápa - Laudato si (2015)

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Mészáros Ferenc

 

 


Vissza