Kisebbségi közösségek tudományos megismerése – kutatásmódszertan

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

A tantárgy célja:

A tantárgy a kisebbségi közösségek empirikus társadalomtudományi kutatásának módszertanáról szóló ismeretek nyújtásán és a kutatási adatfelvételek megvalósításának tárgyalásán túl, gyakorlati tapasztalatszerzésre is lehetőséget ad egy saját hallgatói minikutatás, avagy intézeti kutatásba való bekapcsolódás és kutatási részfeladatokban való közreműködés lehetősége által

 

Témakörök/tartalom:

A tantárgy a keretében a kutatási érdeklődés és kérdések megfogalmazását követő empirikus résszel foglalkozunk, úgy, hogy a gyakorlatorientált szemináriumi munkát elméleti alapozással kezdjük.

Tárgyalt témakörök: A kutatás terve, Az empirikus kutatás lépései, A kutatás célja és a kutatási kérdések viszonyrendszere, Konceptualizálás, Operacionalizálás, A mintavétel, Kérdőíves vizsgálatok, Kérdőívkészítés, Hatásvizsgálatok, Interjús módszerek, Az adatok rögzítése, tárolása, elemzése, az eredmények ábrázolása, publikálása

 

Kötelező irodalom

1) Andorka, Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. (A szociológia módszertana című fejezet (pp. 97–115) Budapest: Osiris Kiadó. ISBN: 9789633898482

2) Earl Babbie (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó. ISBN: 9789635067640

3) Héra Gábor – Ligeti György (2014): Módszertan. Társadalmi jelenségek kutatása. Budapest: Osiris Kiadó. ISBN: 9789633897881

4) Kállai Ernő (2014): Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében. Romológia 6-7: pp. 96–102.

5) Vicsek Lilla (2006): Fókuszcsoport. Budapest: Osiris Kiadó. ISBN: 9789633898826

 

Ajánlott irodalom:

1) Fejes József Balázs – Szűcs Norbert [szerk.] (2013): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Szeged: Belvedere Meridionale, ISBN: 9879639573970

2) Jancsák Csaba (2015): So keres, SZKRSZ?: A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium felsőoktatási és munkaerő-piaci eredményességhez való hozzájárulása értékszociológiai megközelítésben. Szeged: Belvedere Meridionale ISBN: 9789639573536

3) Kállai Ernő – Papp Z. Attila – Vizi Balázs (2017): Túlélés vagy remény?: Pillanatképek a roma közösségek jelenéből. In: Jakab András, Urbán László [szerk.]: Hegymenet: Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó, 2017. pp. 156–176. ISBN: 9789632762869

4) Kemény István – Janky Béla – Lengyel Gabriella (2004): A magyarországi cigányság 1971–2003. Budapest: Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. ISBN 9639567 655

5) Kertesi Gábor (1998): Az empirikus cigánykutatások lehetőségéről. Replika, 1998/29: pp. 201–222

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): dr. Jancsák Csaba PhD főiskola docens

 

 


Vissza