Emberi jogok, diszkrimináció és esélyegyenlőség, jogvédelem

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

A tantárgy célja:

Az előadás célja, bevezetni a hallgatókat a jogrendszer legfontosabb alapfogalmaiba, a jogfejlődés kérdéseibe. Áttekinteni az emberi és kisebbségi jogok kialakulásának és fejlődésének állomásait, magyar és nemzetközi intézményrendszerét.

 

Témakörök/tartalom:

  • A jog alapfogalmai: jog, jogszabály, jogrendszer, és ezek kialakulása
  • Az emberi jogok eredete, kialakulása
  • Az emberi jogok három generációja
  • A kisebbségi jog fogalma és megjelenése a társadalomfejlődésben
  • Az emberi és kisebbségi jogok helyzete Magyarországon
  • Az emberi és kisebbségi jogok védelmének nemzetközi és magyar intézményrendszere
  • A kisebbségi jogok „csúcsa”: az autonómia
  • Az esélyegyenlőség alapfogalmai, mechanizmusai.
  • Diszkrimináció, szegregáció és a fellépés ellenük.

 


Kötelező irodalom:

Takács Péter: Az emberi jogok jogelméleti kérdései http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogbolcseleti/tansegdletek/2011-12/2011-12-2/takcs_p_-_az_emberi_jogok_jogelmleti_krdsei__a_jogok.pdf

Balogh Lídia – Kádár András Kristóf – Majtényi Balázs -. Pap András László: Antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi alapismeretek. Budapest: L’Harmattan, 2010.

Dobos Balázs: A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek autonómiája http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2006_03/cikk.php?id=1415

Marinkás György: Az emberi jogok megjelenése és fejlődése az egyes alkotmányokban http://www.matarka.hu/koz/ISSN_0866-6032/tomus_30_1_2012/ISSN_0866-6032_tomus_30_1_2012_075-091.pdf

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100179.TV

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300125.TV

 

Ajánlott irodalom:

 

Szalayné Sándor Erzsébet: A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században http://mek.oszk.hu/06900/06949/06949.pdf

Kardosné Kaponyi Erzsébet: Az emberi jogok nemzetközi védelme http://phd.lib.uni-corvinus.hu/118/1/kaponyi_erzsebet.pdf

Kisebbségvédelem és a nemzetközi szervezetek http://mek.oszk.hu/05900/05981/05981.pdf

Nemzetközi emberi jogok (E-olvasókönyv) http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftatk.elte.hu%2Fdokumentumtar%2Fdoc_download%2F2335-halmai-gabor-juhasz-gabor-majtenyi-balazs-salat-orsolya-nemzetkoezi-emberi-jogok&ei=8uo8VIXbDamaygOnq4CQAQ&usg=AFQjCNETF4PzBHxbaiBWBlqLXsSHEw41eQ&sig2=YY9xRfa9H02zXFV0eA-DYA

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. habil. Kállai Ernő PhD

 

 


Vissza