A roma közösségek kulturális múltja és jelene: zene, irodalom, képzőművészet

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

A tantárgy célja:

Az előadás célja, bevezetni a hallgatókat a roma művelődéstörténet alapjaiba, a legfontosabb területeinek megismerésébe. Az előadás érinti a cigány nyelv és irodalom szerepét, a képzőművészet irányzatait, valamint a zenével és a filmmel kapcsolatos művészeti ágakat.

 

Témakörök/tartalom:

  • A roma kultúra megjelenésének terei – közművelődési intézmények, múzeumok, egyesületek, tájházak általános szabályozása, szerepe a roma közösségek identitásőrzésében
  • A roma értelmiségi réteg kialakulása és szerepe a közösségek hagyományőrzésében
  • Nyelvi - kulturális csoportok és nyelvhasználat a különböző magyarországi cigány közösségeknél. A nyelv szerepe a kultúra megőrzésébe.
  • Cigány irodalmi hagyományok: népmese, népköltészet – az orális kultúra szerepe
  • Cigány irodalmi hagyományok: az írott műfajok megjelenése, próza, líra, műfordítás. A jelentősebb irodalmi személyiségek és fontosabb művek. Kortárs cigány irodalom.
  • Roma képzőművészet: a naiv és az akadémikus irányzat. A fontosabb művészek és műveik.
  • A cigányzene: a verbunkostól a magyar nótáig. A cigány népzene rétegei. Cigányzenészek a modern műfajokban: klasszikus zene, jazz, szórakoztató zene.
  • A filmművészet megjelenési formái a roma kultúrában.


Kötelező irodalom:

Szuhay Péter: A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. Budapest, Panoráma. 1999. https://issuu.com/szuhay/docs/a_magyarorszagi_ciganysag_kulturaja

Kállai Ernő: A cigány kulturális örökség néhány eleme. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2015.

Binder Mátyás: „Elképzelt kultúra”. A roma/cigány kultúra egy lehetséges értelmezése és félreértelmezései.

http://epa.oszk.hu/01700/01739/00071/pdf/EPA01739_eszmelet_86_2010_172-195.pdf

Majtényi Balázs, Majtényi György: Roma nemzetépítés és transznacionális emlékezethelyek. http://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/view/186

Kései születés (Kőszegi Edit filmje) https://www.youtube.com/watch?v=uDz0omxNBiQ  

 

Ajánlott irodalom:

Lakatos Menyhért: Füstös képek. http://www.borokas.hu/szaki/fustoskepek/000.htm   

Medgyesi Gabriella – Garancsi Györgyi: Színekbe oldott életek.  Budapest, 2011.

Cziffra György: Ágyúk és virágok. Zenemű Kiadó, Budapest, 1983.

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a kisebbségi kulturális jogok érvényesülésének vizsgálatáról 2010.

 http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/165788766.pdf   

Kovalcsik Katalin (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből Budapest: BTF-IFA-MKM. 2002.

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/tanulmanyok_a_ciganysag_helyzete/pages/000_konyveszeti_adatok.htm

Papusza. (Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze filmje)

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. habil. Kállai Ernő PhD

 

 


Vissza