Az oktatás kérdése a roma gyerekek társadalmi integrációjában: szegregáció és integráció

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

A tantárgy célja:

A kurzus célja az igazságosság, az esélyegyenlőség és a méltányosság alapelveivel és iskolai érvényesítésével kapcsolatos kutatási eredmények áttekintése, a hátrányos helyzetű és roma tanulókkal kapcsolatos attitűdök formálása. A kurzus áttekintést nyújt a hátrányos társadalmi helyzetből, a szegénységből, az előítéletekkel övezett kisebbségi létből fakadó nehézségek és az iskolai kudarc közötti általános összefüggésekről, valamint az ezzel kapcsolatos konkrét kutatási eredményekről, gyakorlati lehetőségekről. Emellett az iskola feladatait és lehetőségeit tárgyalja az esélyegyenlőtlenség csökkentésében és a társadalmi kohézió fejlesztésében. A hallgatók képet kapnak az oktatási deszegregáció lehetőségeiről.

 

Témakörök/tartalom:

-          Hátrányos helyzetű csoportok beazonosítása

-          Szegénységben élők iskolai életútjának sajátosságai

-          Az oktatási szegregáció típusai

-          Az oktatási szegregáció hatása

-          A közoktatási deszegregáció lehetőségei

-          Hátránykompenzáló programok, jó gyakorlatok megismerése


Kötelező irodalom:

1.       Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged, 2018. ISBN 978-615-00-1156-1
2.       Fejes József Balázs, Kelemen Valéria és Szűcs Norbert: Szülők mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelőzése érdekében. SZTE JGYPK, Szeged, 2013. ISBN 978-963-9927-77-3
3.       Fejes József Balázs, Lencse Máté, Szűcs Norbert (szerk.): Mire jó a tanoda? A TanodaPlatform keretében összegyűjtött innovációk, kutatások, történetek. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged, 2016. ISBN 978-963-12-5164-7
4.       Havas Gábor, Kemény István és Liskó Ilona: Cigány gyerekek az általános iskolákban. Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum, Budapest, 2002. ISBN 963-9336-94-7

 

Ajánlott irodalom:

1.       Fejes József Balázs, Kelemen Valéria és Szűcs Norbert: A Motiváció Hallgatói Mentorprogram modellje. Útmutató felsőoktatási hallgatók részvételével szervezett hátránykompenzáló programok megvalósításához. SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet, Szeged, 2014. ISBN 978-963-306-303-3
2.       Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai.  Belvedere Meridionale, Szeged, 2013. ISBN 978-963-9573-97-0
3.       L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország. Tea Kiadó, Budapest, 2017. ISBN 978-615-80-1554-7
4.       Tanodasztenderd 2017., Budapest: EMMI, Kézirat

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szűcs Norbert főiskolai docens

 

 


Vissza