A roma közösségek szociológiai megközelítése: foglalkoztatás és egészségügy

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

A tantárgy célja: A hallgató ismerje meg az elmúlt évtizedek legfontosabb szociológiai kutatásainak eredményeit és paradigmáit, és legyen képes értelmezni a magyarországi cigány közösségek foglalkoztatási és egészségügyi helyzetét jellemző statisztikai adatokat és trendeket.

Témakörök, tartalom:

 

  • A gazdasági és társadalmi szerkezetváltás munkaerő-piaci hatásai, a romák kollektív kizáródásának társadalmi, gazdasági és politikai okai
  • Foglalkoztatási és megélhetési stratégiák a magyarországi cigányok körében
  • A  közfoglalkoztatás funkciói és diszfunkciói a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű rétegek foglalkoztathatóságának növelésében
  • Roma munkaerő-piaci programok és környezetük, jó gyakorlatok, szociális földprogramok, szociális szövetkezetek, közösségi munka
  • A magyarországi roma közösségek életkörülményeinek és egészségi állapotának jellemzői
  • Az etnicitás szerepe az egészségegyenlőtlenségek magyarázatában
  • Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyei a magyarországi hátrányos helyzetű csoportoknál

 

Kötelező irodalom:

- Babusik , F.: Magyarországi cigányság – strukturális csapda és kirekesztés. Esély, 2007/1. sz.

- Kemény, I.: Válság után: Szegények, munkanélküliek, cigányok, versenyképtelenek. Esély, 2003, 2. 66-74.

- Kertesi, G.: Roma foglalkoztatás az ezredfordulón. A rendszerváltás maradandó sokkja. Szociológiai Szemle, 15. 2005. 2. sz. 57-87. o.

- Kovai, C.: Az etnicitás szerepe az egészségegyenlőtlenségek magyarázatában, és a hozzáférés esélyei  a magyarországi hátrányos helyzetű csoportoknál. In: Torgyik Judit (szerk.) Válogatott tanulmányok a társadalomtudományok köréből. International Research Institute s.r.o. Komárno, 2017. 227-236. ISBN 978-80-89691-46-3

 

Ajánlott irodalom:

- Messing, V. – Molnár, E.: Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiái. Esély, 2011. 1. sz.

- Vida, A. – Vidra, Zs.: „Ez is segély, csak máshogy hívják” – helyi szegénypolitikák: segélyezési gyakorlatok és a közmunka. In Virág Tünde (szerk.): Törésvonalak. Szegénység és etnicitás vidéki terekben. Argumentum Kiadó, Budapest, 2015.

- Kiss, É. (2016): Területi különbségek a hazai népesség egészségi állapotában, 1989 után Területi Statisztika 56 (5): 483–519. (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2016/05/ts560501.pdf)

 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Vida Anikó PhD, főiskolai docens

 

 


Vissza