Csoportközi viszonyok: szociálpszichológiai kérdések a roma közösségek vonatkozásában

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

A tantárgy célja:

A tantárgy célja, hogy megalapozva a hallgatók csoportközi viszonyokra vonatkozó szociálpszichológiai ismereteit, hozzájáruljon a résztvevők hatékony interkulturális kommunikációs jártasságához. A kurzus a sztereotípiák fenntartásához, fennmaradásához hozzájáruló mechanizmusok megismerése révén megalapozhatja többszintű társadalmi intervenciók kidolgozását.

Témakörök:

  1. A szociálpszichológia kutatási területe
  2. A sztereotípia fogalma
  3. A sztereotípiák egyéni szintű alkalmazása, megerősítése: A szociális megismerés folyamata (heurisztikus, szisztematikus; a benyomás - szerveződés kettős folyamat – modellje - Fiske)
  4. A sztereotípiák csoportszintű alkalmazása: társas identitás.
  5. Negatív csoporttagságú egyének viselkedéses választásai
  6. A sztereotípiák társadalmi szintű megerősítése – társadalmi dominancia (Sidanius), rendszerigazolás (Jost) elmélete
  7. Kooperációt bemutató jó gyakorlatok a hazai cigány – magyar együttélés területéről.

 

Kötelező irodalom:

- Eliot R. Smith – Diane M. Mackie: Szociálpszichológia Osiris Kiadó, Budapest, 2002.

133 – 188 old; 257 - 376. old.

- Gordon W. Allport: Az előítélet Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 29 – 103; 341 – 404.old

 

Ajánlott:

- Susan T. Fiske: Mások irányítása. A hatalom hatása a sztereotipizálásra in: Susan, T. Fiske – David L. Hamilton– John A. Bargh: A társak és a társadalom megismerése Osiris, Budapest, 2006. 292 – 312.old

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Héderné Berta Edina PhD

 

 


Vissza