Tudományos írások

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

Olvasható könyvek, tanulmányok

 

Könyvek magyar nyelven

 

Kállai Ernő: Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Gondolat Kiadói Kör, 2005. 204 p.

 

Kállai Ernő (szerk. Gyulavári Tamással): A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest: OBH, 2010. 448 p.

 

Kállai Ernő (szerk. Kovács Lászlóval): Megismerés és elfogadás. Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2009. 264 p.

 

Kállai Ernő: A nemzetiségi joganyag 2011-es újrakodifikálása. MTA Law Working Papers 53. 2014.1-9. o.

 

Kállai Ernő (szerk.): A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején. Kutatási gyorsjelentés. Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2003. 145 p.

 

Kállai Ernő (szerk. Törzsök Erikával): Átszervezések kora. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002 –2006. Budapest: EÖKIK. 2006. 203 p.

 

Kállai Ernő (szerk. Törzsök Erikával): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2004: Helybenjárás. Budapest: EÖKIK, 2005. 157 p.

 

Kállai Ernő (szerk. Törzsök Erikával): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2003: Látványpolitika és megtorpanás. Budapest: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (EÖKIK), 2004. 220 p.

 

Kállai Ernő (szerk. Törzsök Erikával): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002: Változások, az ígéretek és a várakozások éve. Budapest: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (EÖKIK), 2003. 100 p.

 

Kállai Ernő (szerk. Törzsök Erikával): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2000. Budapest: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (EÖKIK), 2000. 89 p.

 

Kállai Ernő: Megszüntetve. A kisebbségi ombudsman összegzése. Budapest: OBH, 2011. 102 p.

 

Kállai Ernő: Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2010. Budapest: OBH, 2011. 142 p.

 

Kállai Ernő: Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009. Budapest: OBH, 2010. 119 p.

 

Kállai Ernő: Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2008. Budapest: OBH, 2009. 381 p.

 

Kállai Ernő: Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2007. Budapest: OBH, 2008. 263 p.

 

 

Tanulmányok magyar nyelven

 

Kállai Ernő: Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében. In: Romológia, 2014/6-7. szám.

 

Kállai Ernő: Vannak-e cigányok, és ha nincsenek, akkor kik azok? In: Regio 2014/ 2. 114-146. o.

 

Kállai Ernő: A nemzetiségi joganyag 2011-es módosításának vélhető okai és hatásai. In: Barátság. 2014/2. szám, XV-XIX. o.

 

Kállai Ernő: Kormányzati romaprogramok a rendszerváltozás után. In: Antal István, Frányó-Keller Katalin (szerk.): Melyik úton? Budapest: Jezsuita Roma Szakkollégium, 2014. 34-51.o.

 

Kállai Ernő: Első kísérlet egy konfliktusmodell alkotására a roma – nem roma együttélésben. In: Kovács Nóra – Osvát Anna – Szarka László (szerk.): Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések. Tér és Terep 4. Budapest: Balassi Kiadó, 2005. 150–163. p.

 

Kállai Ernő: Cigányzenészek. In: Kováts András (szerk.): Roma migráció. Budapest: MTA Kisebbségkutató Intézet - Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont, 2002. 72– 90. p.

 

Kállai Ernő (Szajbély Katalinnal): A romaintegráció dilemmái. Európai Tükör, 2011/3. 58– 70. o.

 

Kállai Ernő: Utolsó üzenet az elsüllyesztett hajó roncsairól: A nemzetiségi jogok és a nemzetiségi közösségek helyzete 2012-ben. In: Társadalmi együttélés - a kisebbségi lét dimenziói. Interdiszciplináris e-folyóirat 2013/1. 1-75.

 

Kállai Ernő: Roma vállalkozók 1998-ban. In: Kemény István (szerk.): Cigányok/romák és a láthatatlan gazdaság. Budapest: AKM – Osiris, 2000. 38–80. p.

 

Kállai Ernő: Kormányzati romapolitika az elmúlt négy évben. In: Kállai Ernő – Törzsök Erika (szerk.): Átszervezések kora. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002–2006. Budapest: EÖKIK, 2006. 187–203. p.

 

Kállai Ernő: Társadalmi, politikai események. In: Kállai Ernő – Törzsök Erika (szerk.): Látványpolitika és megtorpanás. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2003. Budapest: EÖKIK, 2004. 126–132. p.

 

Kállai Ernő: Kormányzati törekvések 2002: a választások, változások és a várakozás éve. In: Kállai Ernő – Törzsök Erika (szerk.): A változások, az ígéretek és a várakozások éve. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002. Budapest: EÖKIK, 2003. 93–99. p.

 

Kállai Ernő (Bindorffer Györgyivel és Dóczé Nikolettel): A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene In: Kállai Ernő (szerk. Gyulavári Tamással): A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest: OBH, 2010. 49–143. p.

 

Kállai Ernő: Válogatás a magyarországi romákat érintő 2002-es eseményekből. In: Kállai Ernő – Törzsök Erika (szerk.): A változások, az ígéretek és a várakozások éve. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002. Budapest: EÖKIK, 2003. 8–27. p.

 

Kállai Ernő: Válogatás a magyarországi romákat érintő 2003-as eseményekből. In: Kállai Ernő – Törzsök Erika (szerk.): Látványpolitika és megtorpanás. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2003. Budapest: EÖKIK, 2004. 10–40. p.

 

Kállai Ernő: Válogatás a magyarországi romákat érintő 2004-es eseményekből. In: Kállai Ernő – Törzsök Erika (szerk.): Helybenjárás. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2004. Budapest: EÖKIK, 2005. 5–40. p.

 

Kállai Ernő: Válogatás a magyarországi romákat érintő legfontosabb eseményekből 2002– 2006. In: Kállai Ernő–Törzsök Erika (szerk.): Átszervezések kora. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002–2006. Budapest: EÖKIK, 2006. 13–56. p.

 

Kállai Ernő (Varjú Gabriellával): A kisebbségi törvény. In: Kállai Ernő (szerk. Gyulavári Tamással): A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest: OBH, 2010. 178–204. p.

 

 

Kállai Ernő: Cigányok/romák Magyarországon. Társadalomtörténeti vázlat. In: Kállai Ernő – Kovács László (szerk.): Megismerés és elfogadás. Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2009. 156–175. p.

 

Kállai Ernő: A cigányság története 1945-től napjainkig. In: Kemény István (szerk.): A magyarországi romák. Budapest: Útmutató Kiadó, 2000. 16–24. p.

 

Kállai Ernő: Cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon - kutatási gyorsjelentés. In: Kállai Ernő (szerk.): A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején. Kutatási gyorsjelentés. Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2003. 27–91.p.

 

Kállai Ernő – Szuhay Péter: Kiemelkedő személyiségek. In: Kemény István (szerk.): A magyarországi romák. Budapest: Útmutató Kiadó, 2000. 121–127.p.

 

Kállai Ernő: A cigányság története 1945-től a rendszerváltásig és a rendszerváltás után. In: Kállai Ernő – Törzsök Erika (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2000. Budapest: EÖKIP, 2000. 11–16. p.

 

Kállai Ernő: Kormányzati, politikai törekvések. In: Kállai Ernő–Törzsök Erika (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2000. Budapest: EÖKIP, 2000. 71–81. p.

 

Kállai Ernő: Az abonyi cigány kisebbségi önkormányzat működése. Regio, 9. évfolyam (1998/4.) 99–110. p.

 

Kállai Ernő: A cigányzenészek helye és szerepe a magyar társadalomban és a magyar kultúrában. In: Szarka László, Kovács Nóra (szerk.) Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. 476 p. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2002. pp. 327-345.

 

Kállai Ernő: Működési tapasztalatok és változási igények a helyi cigány kisebbségi önkormányzatoknál In: Kovács Nóra, Osvát Anna, Szarka László (szerk.) Tér és terep : Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. 401 p. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004. pp. 227-252.

 

Kállai Ernő: A cigány és a nem cigány népesség alakulása a CKÖ kutatás által vizsgált területen In: Kovács Nóra, Osvát Anna, Szarka László (szerk.) Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. 401 p. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004. pp. 149-162.

 

Kállai Ernő: Népszámlálási nemzetiségi adatok - romák In: Kovács Nóra, Osvát Anna, Szarka László (szerk.) Tér és terep : Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. 401 p. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004. pp. 193-298.

 

 

 

English Books

 

Kállai, Ernő (ed.): The Gypsies / The Roma in Hungarian Society. Budapest: Teleki László Foundation, 2002. 177 p.

 

Kállai, Ernő – Törzsök, Erika (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report between 2002 and 2006: The Age of Reorganization. Budapest: EÖKIK, 2006. 165 p.

 

Kállai Ernő – Törzsök, Erika (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report 2004: Stagnation. Budapest: EÖKIK, 2005. 163 p.

 

Kállai, Ernő – Törzsök, Erika (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report 2003: Illusory politiocs and standidng still. Budapest: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (EÖKIK), 2004. 218 p.

 

Kállai, Ernő – Törzsök, Erika (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report 2002: A year of changes, promises and expectations. Budapest: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (EÖKIK), 2003. 100 p.

 

Kállai, Ernő – Törzsök, Erika (eds.): A Roma's Life in Hungary. Budapest: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (EÖKIK), 2000. 99 p.

 

Kállai, Ernő: Report on the activity of the Parliamentary Commissioner for the Rights of National and Ethnic Minorities 2009. Budapest: OPC, 2010. 119 p.

 

Kállai, Ernő: Report on the activity of the Parliamentary Commissioner for the Rights of National and Ethnic Minorities 2008. Budapest: OPC, 2009. 128 p.

 

Kállai, Ernő: Report on the activity of the Parliamentary Commissioner for the Rights of National and Ethnic Minorities 2007. Budapest: OPC, 2008. 123 p.

 

 

 

English Papers

 

Kállai, Ernő: Legislation and Government Programs Relating to the Roma Population in Hungary since the Political Changes of 1989–90. In: Kemény, István (ed.): Roma of Hungary. New York: Columbia University Press, 2005. 288–334. p.

 

Kállai, Ernő: Magaura Roma. Roma Enterpreneurs in 1998. In: Kemény, István (ed.): Roma of Hungary. New York: Columbia University Press, 2005. 247–272. p.

 

Kállai, Ernő: Gypsy Musicians. In: Kováts, András (ed.): Roma Migration. Budapest: MTA Kisebbségkutató Intézet–Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont, 2002. 75– 96. p.

 

Kállai, Ernő: The Hungarian Roma Population During the Last-Half Century. In: Kállai, Ernő (ed.): The Gypsies/The Roma in Hungarian Society. Budapest: Teleki László Foundation, 2002. 35–50. p.

 

Kállai, Ernő: The government's Roma policy in the past four years. In: Kállai, Ernő – Törzsök, Erika (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report between 2002 and 2006:The Age of Reorganization. Budapest: EÖKIK, 2006. 148–165. p.

 

Kállai, Ernő: A chronological digest of events affecting the Roma of Hungary in 2002– 2006. In: Kállai, Ernő – Törzsök, Erika (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report between 2002 and 2006:The Age of Reorganization. Budapest: EÖKIK, 2006. 13–58. p.

 

Kállai, Ernő: Some Experience about the Operation of Local Roma Self-governments in Hungary. „... I pull the cart and they push it, if necessary ...” In: Kállai, Ernő – Törzsök, Erika (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report 2004: Stagnation. Budapest: EÖKIK, 2005. 137– 163. p.

 

Kállai, Ernő: A chronological digest of events affecting the Roma of Hungary in 2004. In: Kállai, Ernő – Törzsök, Erika (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report 2004:Stagnation. Budapest: EÖKIK, 2005. 9–45. p.

 

Kállai, Ernő: Events in Government, Politics and Society. In: Kállai, Ernő – Törzsök, Erika (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report 2003: Illusory Politics and Standing Still. Budapest: EÖKIK, 2004. 138–144. p.

 

Kállai, Ernő: A chronological digest of events affecting the Roma of Hungary in 2003. In: Kállai, Ernő – Törzsök, Erika (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report 2003: Illusory Politics and Standing Still. Budapest: EÖKIK, 2004. 11–43. p.

 

Kállai, Ernő: Government initiatives in 2002: a year of elections, changes and expectations. In: Kállai, Ernő – Törzsök, Erika (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report 2002: A Year of Changes, Promises and Expectations. Budapest: EÖKIK, 2003.106–113. p.

 

Kállai, Ernő: A chronological digest of events affecting the Roma of Hungary in 2002. In: Kállai, Ernő – Törzsök, Erika (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report 2002: A Year of Changes, Promises and Expectations. Budapest: EÖKIK, 2003. 9–32. p.

 

Kállai, Ernő: History of the Gypsies from 1945 to the 1989 change in régime. In: Kállai, Ernő – Törzsök, Erika. (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report 2000. Budapest: EÖKIP, 2000. 13– 20. p.

 

Kállai, Ernő: Legislative and policy initiatives. In: Kállai, Ernő – Törzsök, Erika (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report 2000. Budapest: EÖKIP, 2000. 79 – 86. p.

 

Kállai, Ernő: Music. In: Kállai, Ernő – Törzsök, Erika (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report 2000. Budapest: EÖKIP, 2000. 72–75. p.

 


Vissza